Referater

HF/Bjørnemosen

Den lille haveforening

Referater

 

Generalforsamling 2017

 

Haveforeningen Bjørnemosen

Generalforsamling 2/2 2017

 

Mødet var lovligt indkaldt og Bjørn Ludvig var dirigent.

Følgende haver var til stede: 40 34+34 28 15 1 30 33 14 12 26 43 5 2 17 35 22 11.

Formandens beretning:

1 : Vi har haft 4 haveskift.

2: Årets premie gik til have nr 23 Anders.

3: Der er plantet ny hæk mellem have nr 3 og 4 , og mellem 36 og 37.

4: Der kommer beskæringskursus i Marts.

5: Kontainer , KURT Bestiller .

6: Dræbersnegle ” Der strøs langs ydergrænsen af havekolonien”.

7: Der er FLAG hejsning 6 Maj Kl 1100.

8: Først i Maj kommer der Grus ,2 læs.

9: Ingen kloakering hos os, om 3-5 år kan der komme på tale at etablere en fælles spildetank.

10: Der åbnes for vandet 1. Apr. hvis ej frost.

11: Alle tilstedeværende underskrev skema til Kommunen.

REGNSKAB: Kassebeholdning er på 25.633,76 Kr

Vandforbruget ser pænt ud igen, tilbagebetaling!

Regnskabet blev godkendt.

Ingen indkomne Forslag !

Bestyrelse: FORM.Niels Jørgen Jensen , Bjarne Kjærgaard Mikkelsen og Bodil Jensen genvalgt.

Revisor: Anne Marie Christensen genvalgt.

Suppleanter: Til bestyrelse Anders Milling Og Dorte Thomsen.

Til Revisor Alf Sørensen og Vagn Jensen.

Festudvalg KURT VILLY & KNUD.

M.V.H. Bjarne Kjærgaard Mikkelsen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2016

 

Haveforeningen Bjørnemosen.

Generalforsamling.11/2 2016.

 

Mødet var lovligt indkaldt , og som sædvanlig Bjørn Ludvig var dirigent.

 

Følgende haver deltog i mødet . 30 23 33 8 7 38 12 20a 14 35 34 40 11 28 18 36

5 17 22 2.+ diverse ledsagere.

 

Formanden.

Præmie til bedste have : Inger Bloch Nielsen nr. 8. 34 og 38 har fået ny hæk og er der nogen der

melder sig til ny hæk ?

Beskæringskursus er 19/3 2016.

Kurt bestiller container , sidst i juni.

Der strøs mod dræbersnegle kolonien rundt.

Flaghejsning er d 7. maj kl. 1100.

Omkring 1. april bestilles grus. Kun lidt grus til den sydlige ende af kolonien.

Bestyrelsen skal orienteres hvis EL lægges ind.

Der blev orienteret om helårsbeboelse / overbebyggelse.

1. apr. åbnes for vandet.

Regnskabet , ved Hanne.

Kassebeholdning ca 9000.

Der blev orienteret om underskud i driften , se lejestigning.

Der har været 7 haveskifte i løbet af året.

Vandforbruget steget med kr. 5000 . Der har været målerskifte i løbet af året Hanne har obs. på

at der ikke er fejlaflæst.

Derfor er der foreslået lejestigning på 200 kr. pr have som blev godkendt , ingen imod.

 

Valg til bestyrelse.

Hanne Larsen & Bjørn Ludvig blev genvalgt.

Valg til bestyrelse supplanter.

1: Anders 2: Dorte Thomsen.

Valg revisor:

Anne Marie er genvalgt. Nr. 2 er Kurt.

Valg revisor-supplanter.

1: Alf Sørensen 2: Vagn Jensen.

Festudvalg blev genvalgt. Kurt , Villy og Knud.

 

Eventuelt: Anders er den nye Webmaster.

 

M.V.H. Bjarne Kjærgaard Mikkelsen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2015

 

Haveforeningen Bjørnemosen.

Generalforsamling d.5/2 2015.

 

Mødet var lovligt indkaldt:

 

Bjørn Ludvig var dirigent.

 

De fremmødte haver var i ikke rækkefølge : 28- 1- 36 -18 -34 -30 -22 -12 -

14 -32 -11 -10 -17 -35 -5 -2 + 4 Ledsagere.

 

Formanden:

2 haver har skiftet ejer i løbet af året . Bjørn har 3 på venteliste.

Præmie bedste have gik til Knud Mathiesen have nr 12.

Der er plantet mere bøgehæk som gror godt. Der forventes udskiftet

mere hæk !!

Lø d 28 marts er der kursus i podning ” Skovkrogen” alle kan deltage.

Det bemærkes at byggesager skal underskrives i Haveforeningen før

byggestart.

Kurt Hansen bestiller container 14 dage før Sct. Hans.

Der fortsættes efter behov at strø Ferramol mod snegle.

Der er fastsat Flaghejsning 2 Maj. Sidtse år deltog 40 prs.

Ca 1.april leveres 2 læs grus.

Der åbnes for vand ca 1.april.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabet:

Som sagt 2 haveskift af 500 Kr.

Der er blevet brugt mere vand end beregnet. 2300 Kr over år 2013.

Regnskabet ender med 1271 kr i underskud som tages af kassen.

Der forventes haveleje stigning til næste år ca. 150 kr ifølge budgettet

for 2015.

 

Regnskabet er godkendt.

 

Bestyrelsen på valg: Alle blev genvalgt.

 

Revisor:Genvalgt Anne Marie Christensen.Nyvalgt Kurt Hansen.

Suppleanter til bestyrelsen blev Bodil Jensen & Bent Møller.

Revisor supplanter blev : Alf Sørensen & Vagn Jensen.

Festudvalget er Kurt, Villy og Knud.

 

Eventuelt:

Der er 2 haver som ikke bliver holdt flere der klagede.

Have nr 37 & nr 29. Sagerne er hos Formanden.

 

M.V.H. Bjarne Kjærgaard Mikkelsen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2014

 

Haveforeningen Bjørnemosen. Generalforsamling d. 5/2 2014.

 

Referat: Mødet var lovligt indkaldt, fremmødte i alt 16 personer + 3 gæster.

 

Bjørn Ludvig var dirigent. Stemmetællere Bent + Alf.

 

De fremmødte haver var ikke i rækkefølge : 28- 15- 22- 3- 11- 34- 13- 30- 33- 14- 36- 2- 5- 19- 10- 35.

 

5 haver har skiftet ejer. Vagn Jensen har fået havepræmien i 2013. Hække bliver skiftet løbende når der er afsat penge til det. Container sidste år kostede 2000 Kr.

 

Haveskifte er steget til 500 Kr. Sand leveres samt vandet åbnes cirka 1 april.

 

Der er flaghejsning d. 3 Maj. Der er foreslået container 14 Dage før Sct Hans.

 

Regnskabet: Kontingentstigning på 110 pr. have til plantning af ny hæk samt stigende udgifter til vand.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Referent: Bjarne Kjærgaard Mikkelsen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2013

 

Referat fra H/F Bjørnemosens generalforsamling 6/2-2013.

 

Deltagende haver: 2,5,10,12,15,18,28,30,33,34,35,36 og 43.

 

 

1. Bjørn Ludvig blev valgt til dirigent.

1a. Bent og Merethe blev valgt som stemmetællere

 

2. Formanden berettede: 11 haver har skiftet ejer i 2012.

Have 33. Kurt Hansen fik præmie for sin have.

Landbrugsskolen har fået lavet flere P-pladser, så forhåbentlig er problemerne med parkering i rabatten ved at være løst.

Ligusterhække er gået ud flere steder. Formanden anbefalede, at jorden blev skiftet inden nye hække blev plantet igen.

Bekæmpelse af dræbersnegle vil blive fortsat med Ferramol i den kommende sæson. Indberet venligst hvis massive forekomster af snegle observeres.

Grethe Baltersen har solgt sin have i det forløbne år og er blevet erstattet i bestyrelsen af Ole Ellegaard, som har ansvaret for foreningens webside.

Flaghejsning i år lørdag d. 4 maj kl. 11. Sædvanligt arrangement med vand, øl og pølser efterfølgende.

Grus kommer ca. 1 april fordelt som vanligt. Samtidig åbnes for vandet.

3. Hanne gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på 7320 kr for 2012. Dette skyldes primært, at der ikke blev opkrævet kontingent til Bjørnemosen samt væsentlig større udgifter til vand. Beholdningen er dog stadig 19400 kr.

Hanne nævnte den store besvarelse på porto ved at bruge e-mail. Hvis lejere har e-mail til rådighed og endnu ikke har angivet den til Hanne, bedes de gøre dette.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Hanne forlagde budgettet. Der vil blive opkrævet kontingent til Bjørnemosen i 2013. Vi må nok indstille os på lidt stigende havelejer på grund af stigende jordleje og vandbrug. Bjørnemosen har dog en markant lavere leje end de fleste haveforeninger i Odense. Budgettet blev taget til efterretning.

5. Kontingentet til Bjørnemosen blev som for 2011.

 

6. Ingen forslag

 

7. a. Formand Niels Jørgen Jensen, Bjarne Mikkelsen og Ole Ellegaard blev genvalgt

b. Revisor Merethe Jensen blev genvalgt.

c. Bent Møller og Kurt Hansen blev suppleanter til Bestyrelsen.

d. Alf Sørensen og Kurt Hansen blev revisorsuppleanter.

 

8. Til festudvalget meldte Kurt, Villy og Knud sig.

 

9. Der blev stillet forslag om container til grønt haveaffald, idet afbrænding af haveaffald ikke længere er tilladt.

Vi skal være opmærksom på, at containeren kun bliver brugt til grønt affald samt ikke benyttes af ’uvedkommende’.

Et flertal ønskede, at en sådan container blev lejet en gang om året. Bestyrelsen vil beslutte tidspunkt for opstilling.

 

Referent OE.