Referater

HF/Bjørnemosen

Den lille haveforening

Referater

Haveforeningen Bjørnemosen.

Generalforsamling 6/2 2020.02.09

Mødet var lovligt indkaldt og Bjørn Ludvig blev valgt som dirigent.

Følgende haver var til stede: nr. 43  30  12  33  8  1  36  35  38  22  17  5  2 .

Der blev valgt 2 stemmetællere Have nr. : 8  +  1.  

Formandens Beretning:

1:  Have nr. 29  1st. præmie ,  Helene  Hollensberg.

      Have nr. 28 Arbejdernes Landsbank  Ærespremie  , Irene Kristiansen.

2:   Der er plantet en enkelt hæk her i efteråret i have nr. 12.

3:   Vi havde i år 2 gange Container til haveaffald. Pris 2500.

       Kommende år håbes der på at Kommunens Nye ordning med at periodisk at hente haveaffald

       Kommer til at fungere. Muligheden er at etablere samlingsplads ud for Have nr. 37. Der vil kun        Være bestemte datoer der må lægges affald på stedet. Må ej ende i en stor rodeplads og ordningen 

       Stoppes.

4:    Dræbersnegle : Ingen problemer i løbet af året.

5:    Flaghejsning er Lø. 2 Maj Kl. 1100.

6:    Først i april bestilles 2 Læs grus. De sædvanlige aflæsningssteder.

7:     Alt efter Frost åbnes vandet omkring 1 st. april.

8:     Brandforsikring . Fungerer som gruppeforsikring mindst 10 tilmeldte haver og Alm. Brand er biligst.

9:     Odense Kommune har besluttet at alle Haveforeninger skal have en affaldsordning. Pris 153 

         Pr. have. Der findes plads til spandene på parkerinspladsen. Afhentning af større mængder          Haveaffald vil være en del af denne ordning.

Regnskab:

1:      Der har været 2 haveskift i løbet af året , hver lægger 500 kr. i kassen.

2:      Leje af jord til Kommunen beløber sig til 0,84 kr. pr. m2. 20.000 Kr.

          Haveselskabet skal have                                                         22.000 Kr.

          Der er indkøbt et nyt Partytelt.                                               2.000 Kr.

 3:      Budget:    der kommer en havelejestigning på                        135 Kr.

 

Kasseren ved Hanne har gennemgået hele regnskabet , som er Godkendt.

 

Indkomne forslag : Der er ingen.

Valg:

Til bestyrelsen : Kasserer             Kim Thyssen.      Have nr. 43.

                           :  Nyt medlem     Dorte Thomsen  Have nr. 38.  

 Valg af revisor :                             Nicolai Kahler     Have nr. 36.

 Valg af suppleanter mm:

2 suppleanter til Bestyrelsen:     Mathias Westerskov  Have nr. 1.   

                                                          Erling Block Nielsen  Have nr. 8.

2 Suppleanter  Revisor:                 Bjørn Ludvig               Have nr. 2.

                                                           Vagn Jensen.              Have nr. 14. 

Eventuelt.

Der bliver oprettet en Facebook gruppe ved Gitte Thyssen have nr.43. Den kommer til at hedde

H/F  Bjørnemosen. Du bliver godkendt ved tilmelding i gruppen.

Niels Jørgen sørger for at Kommunen beskærer Popler i Vesthegnet.

Med Venlig Hilsen Bjarne Kjærgaard Mikkelsen.   

 

8sep2013 014