Referater

Haveforeningen Bjørnemosen. Generalforsamling 2021.06.26.

1: Mødet var lovlig indkaldt, og Mathias Have 1 valgt som ordstyrer.

2: Følgende haver var til stede 26 37 43 13 4 6 3 12 33 8 11 20a 40 39 30 36 5 22 1 17.

3a: Stemmetæller var have nr. 26 og 36.

3b: Intet.

4: Beretning ved formanden. 6 ejerskifter. / Havepræmier til Hanne Larsen.

0g Poul Larsen.

Hækskifte 1 stk. - Grus blev kun lagt ved flagstangen af 2 omgange. Vand åbnes fra 1 apr. til 1 nov.

Stort aconto beløb til dækning af vand. Bistadet i have 37 kører perfekt. Affaldspladsen

er KUN til grenaffald hæk osv. Der er mosegrise i området.

5: Regnskab: Vandafgift er igen steget nu aconto kr. 4.133,00. Regnskab er godkendt.

6: Budget: Der kommer en prisstigning på 300 kr. pr have.

7: Der blev stemt om ny hækhøjde , mellem haverne max 160 cm - ud til offentlig område 180 cm.

7a: Formand genvalgt.

Ny bestyrelsesmedlem er Nicolai have 36.

Bodil er genvalgt.

7b: Valg af revisor Bjarne have 17.

7c: Supplanter bestyrelse have 26 Mette.

Have 4 Dina Opera.

Revisor supplanter. Genvalg.

8: Festudvalg: Villy Kurt Mette.

Evt: Der blev solgt bihonning på dagen.